Agresivní varování a hrozbaimponování

 • stejná intenzita hrozby vypadá různě u různých plemen
 • uši
  • položené vzad, přiložené lehce k hlavě = nespokojenost, nesouhlas, agresivní i defenzivní
  • silně přitisknuté, nízko nesené tak, že zepředu i z profilu mizí = výrazná horzba, úmysl zaútočit
  • více podnětů - uši se směrují k podnětům, nespokojenost/hrozba je poznat jen podle huby a nozder
 • nozdry a huba
  • silně stažené dozadu, zúžené, s viditelnou vráskou
  • huba pevně sevřená, otevřená až při útoku
  • koutek stažený dolů

obr.: Házení hlavou obsahuje momenty imponování a agrese, které nemohou být rozvinuty - plnokrevný arabský hřebec Samun ox

hrozba

 

 • držení těla při hrozbě
  • začíná zpravidla v kroku nebo zastavení (dle toho, co ji vyvolalo)
  • ve stáji často kůň nemá dostatečný prostor a zdánlivě útočí bez varování, protože je přehlížena hrozící mimika
  • útok zahujuje jeden nebo dva cvalové skoky
  • při záměru kousnout jsou hlava a krk neseny vodorovně
  • zesílena je dupnutím zadní nebo přední nohy, cíleným šviháním ocasem

obr.: Holštýnská klisna Ganda v odmítavé náladě - nozdry jsou stažené dozadu, uši položené, při projevech silné nevole přitiskne uši tak silně, že prakticky zmizí

 

hrozba fjordhrozba hannover

obr. + obr.: U koních s hrubou lebkou a dlouhou obličejovou částí připadá lidem hrozba obzvlášť děsivá - u hannoverské klisny Gandy "mizí" uši a dokonce se objevuje obávané bělmo očí. Naproti tomu stejně silná hrozba na jemné hlavičce fjordské klisny Fanty nevypadá zdaleka tak děsivě.

 

 

 

 

naštvaná

 
obr.: U klusácké klisny Iny jsou dobře patrné vyýrazně stažené nozdry a koutky huby stažené dolů. 

 

 

 

 

Hádka

 

obr.: Když útočnou náladu přebije jiná, mohou uši zůstat zvědavě našpicované - sorraia hřebec Exbelto se na svého exmoorského souseda, hřebce Musketeera, rozhnodně netváří přátelsky, stále jasně hrozí staženou hubou.

 

 

 

 

hrozba klisny

 

 

obr.: Klisna velše B před říjí se svým sedmidenním hříbětem hrozí hřebci v sousední ohradě - uši jsou položené doazdu, koutek huby stažený dolů, současně se ohání přední nohou a ocasem

 

 

 

"Rodinná" hrozba

shánění stáda - hřebec
 • shánění stáda je specifický typ hrozby:
  • většinou krok, ale dle potřeby všechny chody
  • krk natažený, hlava nesená velmi nízko, uši položené, přilepené k hlavě 
  • ocas uvolněný, mírně nadzvednutý
  • především u hřebců, vzácněji i u kobyl - především když odhání ostatní od novorozených hříbat
  • (Toho držení těla je jeden z nejstarších projevů hrozby v živočišné říši a narazíme na něj i u ptáků a plazů.)

obr.: Sorraia hřebec Vaqueiro v klusu nutí jednu ze svých kobyl (mimo obraz), aby rychle změnila směr - krk je natažený, hlava nízko nesená, uši přilepené k hlavě a nozdry protažené dozadu

shánění - kobyla

 

obr.: Mohutná, zpočátku poněkud těžkopádná hříbata sorraia a velkých plemen mají citlivou fázi o něco delší než podsaditá, krátkonohá hříbata poníků. Haflingové jsou někde mezi těmito skupinami - Ossi hrozí téměř jako hřebec ostatním členům rodiny, kteří se chtějí přiblížit jejímu vratkému, sedm hodin starém hříbátku.