U každé hry najdete autora, pro jak staré děti se hodí a kolik hráčů je potřeba. Podle piktogramů u hry poznáte vlastnosti a zaměření hry:

 1. Teorie - Hry podporující výuku a procvičování teoretických znalostí z oblasti jezdectví a hipologie.

 2. Práce ze země - Hry, které je možné hrát s koňmi a poníky ze země.

 3. Ledolamky - Hry vhodné jako tzv. icebreaker - k prolomení ledů na začátku hodiny s neznámými studenty nebo s novým kolektivem studentů.

 4. Rozcvičky - Hry, které se hodí jako úvod jezdecké jednotky pro rozhýbání a rozcvičení dětí i koní a poníků. Nebo na závěr k vykrokování a uvolnění po práci.

 5. Na rovnováhu - Hry zlepšující rovnováhu, uvolnění a pocit jistoty v sedle.

 6. Pohyb - Hry zlepšující impulzívnost, chuť koní jít vpřed a schopnost jezdce tuto chuť rozvíjet a usměrňovat.

 7. Přechody - Hry, kdy kůň často mění chod nebo zastavuje a procvičuje tak přechody. Jezdec se učí a zjemňuje pomůcky pro zastavení nebo změny chodů.

 8. Pravidelnost - Hry zlepšující schopnost jezdce stanovit tempo a udržet ho delší časový úsek. Hry rozvíjející cit pro rytmus.

 9. Vedení - Hry rozvíjející dovednost jezdce určit směr pohybu a dovést koně k určitému cíli.

 10. Soustředění - Hry vyžadující od jezdce a koně určité soustředění a preciznost.

 11. Na vyjížďku - Hry, které je možné hrát venku na procházce nebo vyjížďce.