Výrazy podřízení se a strachu

 • liší se u hříbat (dle vyzrálosti do 1,5-2,5 let) a u dospělých 

Hříbatapodřízení

 • rychlé žvýkavé pohyby s odhalenýma zubama nahoře i dole, při kterých chybí pro žraní typický pohyb čelistí ze strany na stranu - vypadá to spíš jako klapání zubama
 • často je žvýkání provázené zvuky mlaskání nebo sání, které dělají jazykem o horní patro
 • koutky huby jsou otevřené, kulaté (jako při silné hrozbě před kousnutím)
 • uši ukazují do stran a mírně dolů
 • nozdry jsou výrazně rozevřené, jako při leknutí
 • krk je mírně natažený a hlava typicky "zakloněná", brana vystrčená vpřed
 • při napadení stáhnou záď pod sebe, přitisknou ocas mezi zadní nohy, někdy pokrčí všechny čtyři nohy, takže se zmenší a snaží se vyhnout útoku směrem dolů
podřízená hříbata

obr.: Hlava rodiny Endo jen lehce pohrozil a dvouletý Asko ihned uznává nastavené hranice - jasně ukazuje podřízené držení těla i mimiku

 

 

obr.: Tři roční velšové přežvykují před hřebcem, kolem kterého musí projít - natažené krky, uši do stran, rychlé přežvykování s odhalenými řezáky a zaoblené koutky huby - typická podřízená mimika. Je vidět i podřízené držení těla - zmenšení se a stažení zádě.

 

částečné podřízení

 

obr.: Teplokrevná klisna Aischa se neúspěšně snaží kousnout přežvykující, podřizující se klusácké hříbě Intriganta. Jsou dobře vidět odhalené zuby. Uši nicméně ukazují spíše zvědavost, než opravdové podřízení, záď je uvolněná.

 

 

Podřízený pozdrav

pozdrav
 • Hříbata a mladí koně se takto někdy žvýkáním i zdraví, aniž by předtím jeden nebo druhý hrozil. Např.: tři ani ne dvouletí arabští hřebečci k sobě ve výběhu čas od času přišli, minutu nebo dvě na sebe přežvykovali a mlaskali, pak si chvíli hráli a vrátili se k pastvě.
 • U zeber pozdrav žvýkáním používají i dospělí.

obr.: Dva asilní arabští hřebečci se zdraví. O něco starší a větší ryzák Mabrouk déle jak minutu přežvykuje s "našpicovanýma" ušima před dětštějším šimlem Shareefem, než se pustí do hravého souboje.

seznamování

 

 

obr.: Pozdrav cizích koní - roční klisna zdraví cizího fjordského valacha - silně přežvykuje, ukazuje spodní řezáky, uši obou zvířat jsou přátelsky "našpicované".

 

 

Podřízený výraz dospělých koní

 • nestahují záď, ocas je zpravidla uvolněný 
 • uši jsou dle míry podřízení více nebo méně vodoroně, nasměrované k zemi, při odmítavém rozpoložení ukazují i mírně dozadu
 • toto vědomé sklopení uší je časté u koních připravovaných tak, že je jejich vůle úplně zničena, aby ani nepomysleli na odpor vůči člověku (španělé tomuto výrazu říkají "zkrocený" kůň, cowboyové "zlomený")

Výraz hrůzyhrůza

 • při komunkaci ve stádě velmi vzácný, je potřeba vnějšího zásahu - typický je u divokých koní zavřených v malých prostorech blízko lidí
 • oko je široce otevřené až vytřeštěné
 • dech zrychlený, nozdry rozšířené
 • postavení uší připomíná zmatené, dezorientované zvíře, neukazují na zdroj nebezpečí, ale mírně dozadu a dolů, někdy každé trochu jinak - zdá se, že při smrtelné úzkosti už sluch není důležitý smysl a kůň se orientuje především zrakem

obr.: Výraz doposud volně žijícího exmoorského hřebce Carabineera odráží smrtelnou úzkost.