Spokojené výrazy

"Drbací" výraz a tzv. "Putzgesicht" (výraz při čištění)

 • vzájemná péče o srst - koně k sobě přistupují šikmo s typickým "drbacím" výrazem:
  • uši jsou natočené do stran v neurčité poloze
  • horní pysk je vystrčený dopředu (tzv. tapíří obličej), dolní zuby jsou viditelné, horní pečlivě schované (odhalení celého chrupu je silná hrozba a agrese, výjimkou je jen podřízené přežvykování hříbat)
 • "drbací" výraz koně mají někdy i při důkladném válení, hřebelcování nebo drbání o stromy apod.

obr.: "Drbací" výraz islandského ročka Skugiho ukazuje na přání vzájemně si pečovat o srst, v tomto případě dokonce s člověkem - povytažený horní pysk, odhalené pouze dolní zuby

 

 

 


 

obr.: Když se koně pořádně podrbou nebo válí, vytahují horní pysk - klusácké hříbě Intrigant se drbe o strom a spokojeně přitom třepe horním pyskem

 

 

 

 

Hravý a drzý výrazVýzva ke hře

 • chování především neodstavených hříbat a dobře krmených stájových koní, kteří nemusí trávit celý den pastvou
 • hře často předchází vzájemná péče o srst, především u hříbat-hřebečků - poté jeden udělá obrat kolem předku tak, že teď stojí vedle sebe a součaně dojde k těžko popsatelné změně výrazu, hříbě nasadí "uličnický" výraz:
  • nozdry se jemně chvějí, zvětšují a zmenšují se dle aktuální aktivity horního pysku
  • horní pysk je někdy povytažený, připravený štípnout
  • oko je živé, bdělé
  • pohazuje hlavou, aniž by přitom klenulo krk nebo jinak imponovalo
  • uši jsou nastražené směrem k partnerovi
 • je-li hra přijata, obsahuje často i hravé agresivní výrazy:
  • koutky se mírně stáhnou dolů
  • nozdry se zúží
  • uši jsou položené k lebce

obr.: Hravý výraz teplokrevného hříběte Sorbase ukazuje záměr štípnoutHra 
 

 

obr.: Hravý, neagresivní výraz tříletého plnokrevného arabského hřebečka Mahomed ox je živý, všechny smysly jsou směřovány směrem k partnerovi

 

 

 

Výrazy únavy a nudy

Zívání

 • typický projev dlouhé chvíle a únavy
 • v živočišné říšy univerzální, srozumitelné a velmi nakažlivé gesto - uívající člověk může nakazit koně :)
 • často ve dvou vlnách - první je nádech s pootevřením huby s viditelnými zuby a následuje druhý s maximálním otevření huby při kterém vidíme i dásně a při kterém se dolní čelist protáhne ze strany na stranu, nozdry jsou zúžené a nozšíří se s výdechem a uvolněním čelisti

Dřímání

 • Typický uvolněný postoj s pokrčenou odlehčenou zadní nohou
 • výraz je uvolněný, dolní pysk povolený, někdy doslova visí
 • dech je pomalý, nozdry uvolněné, malé
 • oči přivřené, víčka působí těžce
 • uši jsou uprostřed, ukazují dolů a mírně do stranw